Zöldre tervezve


Az Eaton folyamatosan azon dolgozik ügyfeleivel együtt, hogy fenntartható növekedést elősegítő megoldásokat fejlesszen ki, melyek a világ minden táján használhatóak. A szünetmentes áramforrás-megoldásaink soha nem látott méretű energiahatékonyságot, az erőforrások hatékony felhasználását, az újrahasznosítható anyagok lehető legnagyobb mértékű felhasználását, valamint a hulladék és széndioxid kibocsátás csökkentését kívánják megvalósítani a termék teljes életciklusa során, azaz a bölcsőtől a sírig.

Az Eaton mérnökei folyamatosan újabb és újabb intelligens módszerekkel állnak elő környezetvédelmi és gazdasági előnyök realizálására. A kutatás részeként energia-hatékony és környezetbarát technológiákat is fejlesztenek.

Tervezés

A környezeti tényezők figyelembevétele a tervezési folyamat részét képezi az Eaton-nél. Munkája során négy elsődleges szempontot kell a tervezőcsapatnak figyelembe vennie: energiahatékonyság, erőforrás-hatékonyság, újrahasznosítás és a szabályozásoknak történő megfelelés. Az Életciklus-elemzési (Life Cycle Assessment, LCA) folyamat használatával gyűjtünk adatokat egy termék potenciális környezetterheléséről.

Az Eaton folyamatosan felügyeli a veszélyes anyagok használatát a tervezési és gyártási folyamatok során. A termékeinek nem tartalmaznak REACH SVHC-ket (különös aggodalomra okot adó anyagok), továbbá az Eaton azon dolgozik, hogy még azelőtt megfeleljen a RoHS direktívának (a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról elektromos és elektronikai készülékekben), mielőtt azt törvényileg kötelezővé tennék.

Az Eaton „Zöld levél” (Green Leaf) címke jelképezi a partnereinknek, vásárlóinknak és az érintett közösségeket tett ígéretünket arra vonatkozóan, hogy kiemelten és dokumentált módon odafigyelünk a környezetvédelmi teljesítményre. Az Eaton 93PM, Power Xpert 9395P UPS, Protection Station, BladeUPS termékek olyan kiváló áramminőségi termékek, amelyeket megkapták az „Eaton Zöld megoldás” minősítést.

Gyártás

Az Eatonnél prioritást élvez a fenntartható működés kialakítása, valamint a környezetvédelem, munkabiztonsági és a munkaegészségügy szabványosítás révén történő menedzselése. A globális környezetvédelmi, munkabiztonsági és a munkaegészségügyi menedzsment (Managing Environment) biztonság (Health, MESH) program egy olyan egységesített rendszer, amely a meglévő programokat (ISO 14001, OHSAS 18001, OSHA VPP) egyetlen integrált menedzsment rendszerbe foglalja. ISO14001 minősítéssel rendelkezik valamennyi olyan telephelyünk az EMEA területen, ahol gyártás folyik.

A termék életciklusának vége

Az Eaton figyelembe veszi a csomagolások környezetre gyakorolt hatását, és a termékeink életciklusának végén történő feldolgozást. A felelős szétszerelés elősegítése érdekében az életciklus végére vonatkozó instrukciókkal látjuk el az újrafeldolgozással foglaló szereplőket.

Amennyiben alkalmazandóak, az Eaton elkötelezi magát ezen jogszabályok betartása mellett:

WEEE (2002/96/EK irányelv)
Az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak kezeléséről

Akkumulátorok (2006/66/EK irányelv) Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról

Csomagolás (2004/12/EK irányelv) A csomagolásról és a csomagolási hulladékról